FORMULARI DE CONSULTAInformació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: TEICO DOCUMENT MANAGEMENT SL
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de distribució i manteniment d'equipament d'impressió i d'oficina.
Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra Política de Privacitat.

Formulari de consulta

Per a qualsevol altre dubte ens podeu trobar també:
– Telèfon: 972 202 705
– E-mail: teico@teicosl.cat.